Lidmaatschap

Jaarlijkse bijdrage
Grondeigenaren zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen aan Vereniging BT A12 van € 0,50 per m². Voor grotere kavels geldt een staffelkorting. Deze bijdrage is vastgesteld door Gemeente Ede. Als de eigenaar (niet zijnde gebruiker) zijn betaalverplichting aan BT A12 in overleg (dus met goedkeuring van de gebruiker) doorzet naar de gebruiker, blijft hij wel aansprakelijk voor de verplichting, als de gebruiker zijn verplichting niet nakomt om welke reden dan ook.

Voor een lidmaatschap van vereniging BT A12 betaalt elk lid € 0,50 per m², inclusief mandelige grond bij verzamelgebouwen, met een minimum van € 500 per jaar. Hiervoor krijgt men tevens stemrecht en lidmaatschap EBC. Een lid van Vereniging BT A12 die geen lid wil zijn van EBC kan hier vanaf zien. Hij/zij betaalt nog steeds € 0,50 per m², echter met een minimum van € 250. Leden met meer dan 1.000 m² zijn daarmee om niet lid van EBC.

Voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) zal de contributiesom van de leden altijd minimaal het totaal aantal m² terrein zijn inclusief de mandelige grond, als zij kiezen voor individueel lidmaatschap. Kiezen zij voor een gezamenlijk lidmaatschap dan wordt de hele kavel als 1 lid beschouwd met bijbehorende stemrechten. Zie ook onderstaande bepaling van het lidmaatschap.

Om lid te worden van Vereniging BT A12 dient u zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. Graag het formulier (130 KB) zo volledig mogelijk invullen en retourneren aan het bestuur van de vereniging.

Eigenaren van kavels groter dan 1.000 m² worden verzocht zich formeel als lid aan te melden. Verder wijzigt er voor deze eigenaren niets. Als het gebruik van deze kavels, groter dan 1.000 m², bij een ander ligt dan kan deze gebruiker vrijwillig lid worden van vereniging BT A12 en EBC. Hiervoor moet het aanmeldingsformulier worden ingevuld en dient het lidmaatschapsgeld betaald te worden.

Eigenaren van kavels kleiner dan 1.000 m² krijgen nu voorzieningen voor een jaarbijdrage van bijvoorbeeld € 50 bij een kavel van 100 m² en hebben geen stemrecht. Ook zij worden niet automatisch lid van de vereniging. In de nieuwe situatie blijven deze eigenaren van kleine kavels € 0,50 per m² betalen met een minimum van € 250 inclusief het lidmaatschap en stemrecht.

Bepaling lidmaatschap BT A12        
    Eigenaar/Gebruiker Eigenaar Gebruiker
         
Kavel > 1000 m2   € 0,50 /m2 * € 0,50 /m2 *  
    Minimaal € 500,- Minimaal € 500,-  
  Lidmaatschap BT A12 Inclusief Inclusief € 250,- **
  Lidmaatschap EBC Inclusief Inclusief € 250,- **
  Stemrecht 2 stemmen/1000 m2 1 stem/1000 m2 1 stem/1000 m2
         
         
Kavel < 1000 m2   € 0,50 /m2 € 0,50 /m2 *  
    Minimaal € 250,- Minimaal € 250,-  
  Lidmaatschap BT A12 Inclusief Inclusief € 250,-**
  Lidmaatschap EBC € 250,-** € 250,-** € 250,-**
  Stemrecht 2 stemmen 1 stem 1 stem ***

Een VvE kan kiezen voor een collectief lidmaatschap voor de totale kavel of voor individuele lidmatschappen.

* Staffelkorting voor grote kavels

** Op basis van vrijwilligers

*** Mits lid