ALV

De ALV van 2020 stond gepland op donderdag 19 maart. Deze ALV hebben we in verband met het coronavirus verplaatst naar 19 november. Omdat inmiddels alles weer anders is vindt de Algemene Ledenvergadering 2020 volledig online plaats. De leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Via deze link (199 KB) kunt u de agenda voor de bijeenkomst inzien.

De notulen van de vorige vergadering vindt u hier (276 KB).