ALV

Jaarlijks wordt er een Algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd.

De ALV van 2020 staat gepland op donderdag 19 maart. Wij zijn vanaf 15.30 uur welkom bij Xantion, Boylestraat 34A te Ede. De vergadering begint om 16.00 uur.

De notulen van de vorige vergadering vindt u hier (276 KB).