ALV

Jaarlijks wordt er een Algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd.

De ALV van 2020 stond gepland op donderdag 19 maart. Deze ALV gaat NIET door in verband met het Corona virus.

De Algemene ledenvergadering wordt later in het jaar ingehaald. De leden zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

 

De notulen van de vorige vergadering vindt u hier (276 KB).