Werkzaamheden Venturistraat in mei

Op woensdag 6 mei start aannemer Van Gelder in opdracht van de gemeente Ede met werkzaamheden aan de Venturistraat in Ede. Het straatwerk wordt opgenomen en opnieuw aangebracht tussen de Darwinstraat en de Faradaystraat. Daarbij wordt de puinstrook nu ook verhard en de betonplaten in de rijbaan worden vervangen voor straatwerk. Ook brengen we de rijbaan opnieuw in profiel, om voldoende afschot te krijgen naar de goten en kolken.

Wanneer gaan we dit doen?

Het werk start op woensdag 6 mei en de werkzaamheden zijn naar verwachting 5 juni afgerond. Daarbij werken we in twee fases:

  • Fase 1 – Vanaf de Darwinstraat tot en met autoschadebedrijf Ploeg (week 19 – 21)
  • Fase 2 – Vanaf autoschadebedrijf Ploeg tot en met de Faradaystraat (week 22 - 23)

Afsluiting Venturistraat en parkeren

Tijdens de werkzaamheden is de Venturistraat volledig afgesloten en is er geen verkeer mogelijk op de Venturistraat daar waar wij aan het werk zijn. We moeten de de volledige straat opbreken en opnieuw profileren, waardoor we deze ruimte echt nodig hebben.

Ter hoogte van het kavel (met een P aangeduid op het kaart) is er de mogelijkheid om auto’s te parkeren. Daarnaast kunnen we ook een aantal percelen bereikbaar houden zoals op het kaartje is weergegeven. Het perceel tussen de Franklinstraat en Venturistraat kunnen we helaas niet gebruiken om bedrijven bereikbaar te houden. Zodra het nieuwe straatwerk afgetrild en ingeveegd is, stellen we de rijbaan achter ons werk weer open. Zo proberen we de hinder tot een minimum te beperken.

Hulpdiensten

De hulpdiensten rijden bij calamiteiten ten allen tijden door het werkvak. Zij zijn bekend met de voorgenomen werkzaamheden.

Heeft u vragen over de uitvoering?

Neemt u dan contact op met de aannemer Van Gelder via.