Nieuws

De negende nieuwsbrief is inmiddels verschenen. Met daarin de volgende onderwerpen: Voorwoord, Hercertificering KVO-B behaald, Algemene Ledenvergadering 2018.

Gevestigde bedrijven op BT A12 krijgen de nieuwsbrief per e-mail, maar daarnaast is deze ook online te lezen op onze website.

< >