KVO

Convenant Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)

Op woensdag 18 september 2013 is voor het eerst het convenant KVO-B van BT A12 ondertekend door alle betrokken partijen. Met ingang van april 2018 is het KVO certificaat opnieuw behaald. Deze is geldig voor de komende drie jaar.

Ondernemers van het bedrijventerrein BT A12, Gemeente Ede, Brandweer Ede, Politie Ede, RTR (Regionale Toezicht Ruimte voor cameratoezicht) en Securitas vormen samen de werkgroep KVO. Deze werkgroep zorgt voor het verbeteren van de veiligheid op het bedrijventerrein. Dit vergt een duurzame samenwerking tussen de diverse betrokken partijen. De veiligheidsproblemen op BT A12 zijn geanalyseerd en maatregelen zijn in een plan van aanpak verwerkt en worden uitgevoerd, geëvalueerd en eventueel bijgeschaafd. De kwaliteit van de veiligheid en preventie wordt hiermee op een hoog niveau gehouden.

Het KVO-B heeft voor alle betrokkenen een duidelijke meerwaarde. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO-B voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO-B de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor respectievelijk de politie en de brandweer een stuk effectiever. Het KVO-B certificaat legt de procedures en voorwaarden zodanig vast dat er geen sprake is van vrijblijvendheid in de samenwerking.

Naast een betere veiligheidsbeleving, verlaging van incidentencijfers, een veiligere omgeving en minder schade, kan het KVO-certificaat ook een reductie op de verzekeringspremie opleveren.

Mocht u zelf iets constateren op BT A12 dan kunt u via www.ede.nl een melding aan de gemeente doen op het gebied van veiligheid, schoon en heel. Dit kan snel en makkelijk door middel van het digitale formulier ‘melding woon- en leefomgeving’.

De KVO werkgroep komt 1x per kwartaal bij elkaar om de voortgang te bespreken. Mocht u als ondernemer vragen, opmerkingen of andere input hebben dan horen wij dat graag.

 

Links

Iedereen die meer wil weten over het KVO, of er al mee werkt kan terecht op de website www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Naast verhalen uit de praktijk, biedt de website ook uitgebreide informatie over de werkwijze en handige tools.

http://www.rtr-nl.nl website van RTR (Regionale Toezicht Ruimte voor cameratoezicht).

http://www.vggm.nl/brandweer Brandweer.

www.aed4.eu calamiteitenkaart met belangrijke telefoonnummers.

http://www.hoeveiligisuwzaak.nl vkb regeling (veiligheid kleine bedrijven).

Wijkagent Jan Schipper:
jan.schipper@politie.nl

 

< >