ALV

Jaarlijks wordt er een Algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd.

In 2017 heeft de ALV plaatsgevonden op donderdag 8 juni. Dit keer met aansluitend een zomerbarbecue. We waren te gast bij dotXS. De notulen van deze vergadering vindt u hier.

< >