Nieuwe regels parkeren

De regels voor parkeren op bedrijventerrein BTA12 zijn sinds 1 maart 2019 veranderd.  

Veel ondernemers en hun personeel parkeerden afgelopen jaren op eigen terrein. Als dat niet uitkwam, weken ze uit naar de twee collectieve parkeerplaatsen. Gratis parkeren is daar nooit aan de orde geweest, al werden de regels niet goed gehandhaafd. Daarnaast werd er, ondanks een parkeerverbodzone, veelvuldig foutief geparkeerd langs de kant van de openbare weg. Met ingang van 1 maart pakken we deze situatie aan. Dat is nodig nu er meer bedrijven zijn op BTA12 en er dus meer auto’s worden geparkeerd.

Nieuwe situatie
Vanaf 1 maart kunt u alleen nog parkeren op de collectieve parkeerterreinen met een vergunning of als u gebruikmaakt van de parkeerautomaat. Ook wordt het mogelijk te betalen via uw mobiele telefoon. Daarnaast gaan we het parkeerverbod langs de openbare weg structureel handhaven. Parkeren langs de openbare weg wordt niet langer gedoogd.

U kunt het door de gemeente genomen aanwijzingsbesluit hier teruglezen.

Vergunning aanvragen
Wilt u gebruikmaken van de parkeerterreinen? Dan kunt u via de website van de gemeente Ede een parkeervergunning aanvragen. Kijk dan op www.ede.nl/parkeervergunning. De kosten voor een vergunning zijn € 382,80 per jaar, exclusief leges. Of u kunt gewoon betalen bij de parkeerautomaat.

< >